SoImpact

Et verktøy for utvikling av måleindikatorer for sosial verdiskaping av prosjekter

SoImpact er åpent og gratis tilgjengelig for alle som ønsker å utvikle og ta i bruk indikatorer for å måle den sosiale verdiskapingen av prosjekter og løsninger på samfunnsproblemer.

For å forstå metoden som SoImpact bygger på, les denne veiledningen. Den forklarer hvorfor og hvordan SoImpact fungerer. Den vil være nyttig for alle som ikke er vant å bruke SoImpact.